JBMEDIA

GALAVEČER SVF 2018

Volejbalista roka 2017, Sieň slávy 2018

LAUREÁTI SNIENE SLÁVY 2018

Bohumil Golian
Štefan Pipa
DUšan Prieložný
Pavlína Kohútová Štefková
KLIENT: SVF  I  KATEGÓRIA: EVENT  I  DÁTUM: 23/6/2018